วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

๐ เถลิงการ ๐ (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)


                                                           ลิบล่องเถลิงหลง              มนะยงทะยานยิน
                                                           ต่ำตกก็ผกผิน                    ผิวะผล ณ ดลดาว

                                                           ดื่มด่ำระกำกลืน                กวะฟืนทิวาวาว
                                                           เติมตนปะหนหาว             รุหะห้วง ณ ดวงมาน

                                                           รุ่งรื่นมะรืนรับ                   รุจิซับพิสัยสาน    
                                                           ท่องทิศสุธาธาร                 ธุระถ้วนปะชวนชัย


                                                           ชีพหนึ่ง ณ พึงหมาย          มุประกายประสงค์ใส
                                                           โลกล้วนชนวนใน             นิธินับคณาคุณ

                                                            เพียงเพียรพินิจเนือง          ภวะเปรื่องปะมานหมุน
                                                            ทุกที่วิธีทุน                        ทะลุเท่าธนานันท์

                                                            หลังล่องทะเลหลง             ทิศะทรงกะวาววัน
                                                            เทียบท่าอุษาสรรค์             ชยะซ้องสกุลชน ๚ะ        
                          
                                                                                          ธรรมดา
                                                                                    ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑