วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

๐ บ้าน ๐(สาลินีฉันท์ ๑๑)


                                                            เกิดมามีอาศัย             จะเล็กใหญ่ก็ยินยล
                                                            บ้านเรารับเอาผล        พิสิฐทรง ณ คงควร

                                                            ยินดีมีน้อยมาก           ฤ ลำบาก บ ผันผวน
                                                            ต่างจุดชำรุดรวน         และหลายจุดก็ทรุดทรง

                                                            ซ่อมส่องจึงผ่องผล      พยุงจนจะอ่าองค์
                                                            บ้านเราใครเขาหลง     พิไลเหลือจะเชื่อชม

                                                            หลังคาหน้าต่างตัว       ระเบียงรั้วระวังลม
                                                            ขาเข่าดังเสาสม            สภาพพร้อมผดุงเดิน

                                                            บ้านดีดั่งมีมนต์            มิขัดสนสภาพเพลิน
                                                            จิตด้วยไม่ขวยเขิน        ขนาบเน้นประเด็นดี

                                                            กายจิตสัมฤทธิ์โลก      จะสุขโศกก็ศักดิ์ศรี
                                                            คุณค้ำสัมมามี               สุภัคผองประคองควร ๚
                                
                                                                             ธรรมดา
                                                                         ๑๕/ ๑๒/ ๒๕๖๒